Brantsma Assurantiën

25 Januari 2022

Omgevingswet kan prijs verdubbelen van een leveringsakte

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwacht dat de prijs van een leveringsakte door de extra handelingen die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt, zo’n twee tot drie keer duurder zal worden. Dat blijkt uit vragen vanuit de Eerste Kamer aan minister Hugo de Jonge.

Dat de invoering van de Omgevingswet ervoor kan zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten fors omhoog gaan, komt omdat de notaris na inwerkingtreding van die wet op meerdere plekken moet gaan rechercheren.

In de huidige situatie wordt met één zoekopdracht in het Kadaster (BRK) de juridische zekerheid verkregen over publiekrechtelijke beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Na invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 juli 2022, kan niet meer worden volstaan met invoering van één zoekopdracht bij het Kadaster. Dit vergt dan binnen het DSO aanzienlijke inspanningen om eerst te bepalen welke één of meerdere omgevingsplannen op verschillende niveaus doorgenomen dienen te worden teneinde inzicht te krijgen welke informatie relevant is voor het desbetreffende stuk grond of gebouw.”

Minstens verdubbeling

Een akteprijs voor een levering thans zo’n 700 euro bedraagt. De KNB verwacht dat de prijs van een akte door de extra handelingen zo’n twee tot drie keer duurder zal worden.

Chat openen
Hallo, waar kunnen wij u mee van dienst zijn?